Výpočet ceny plynu

Výpočet konečné ceny za plyn je u společnosti EoN nastíněn zmíněn na jejich stránkách a v ceníku.

Spotřeba plynu je měřena pomocí „průtokových“ měřidel. Ty zaznamenávají průtok plynu v metrech krychlových. Kvantitativní ohodnocení plynu se však přepočítává v korunách za kilowatt hodinu (Kč/kWh) nebö za megawatt hodinu (Kč/MWh). Změřenou hodnotu pro výpočet konečné ceny za plyn u EoN je nutné převést do těchto jednotek.

Převod plynu m3 na kW EoN

Převod plynu z metru krychlových na kWh je složitou záležitostí,  do které vstupuje měrné teplo, koeficient nadmořské výšky atd.  Není zapotřebí se zabývat složitou matematikou, protože rozdíli ve výsledcích jsou v řádech, které se v konečné ceně za plyn projeví v rozdílu desetikorun za rok.

Pro výpočet kWh pro ceník EoN lze využít jednoduchů vzorec: 1 M3 = 10,55 kWh.

S tímto jednoduchým přepočtem byste měli být schopni aproximovat složitý výpočet, který přichází s každou fakturou za plyn od EoN.

Výpočet ceny plynu EoN

Konečná cena za plyn je daná součtem ceny za distribuci plynu a ceny za dodávku plynu.

Distribuce plynu EoN

Distribuci plynu zajišťuje v každé spádové oblasti jiná společnost. Jednou je to společnosti RWE jindy je to společnost EoN, kde zajišťuje distribucu pro jižní Čechy. Cena za distribuci je složena:

  • cena za služby operátora trhu
  • pevná cena za odebraný plyn
  • stálý měsíční plat

Dodávka plynu EoN

Dodávka plynu je již samotná komodita, která se dostává k zákazníkům. Tu EoN nakupuje a se ziskem prodává zákazníkům. Právě dlouhodobé smlouvy a kvalitní vyjednávání společnost EoN zajistila svým zákazníkům jednu z nejvýhodnějších cen plynu na trhu. Cena za dodávku plynu je složena:

  • cena za odebraný plyn
  • stálý měsíční plat

Konečná cena za plyn je pak dána součtem těchto hodnot.