Distribuce plynu

Distribuce plynu v České republice je zajišťována několika společnostmi. Z větší části zajišťována společností RWE a jejími partnery. Do roku 2007 byly distribuční oblasti striktně regionálně rozděleny, až postupem času z požadavků Evropské unie doško ke sjednocení všech regionů. 

Distribuce plynu v Česku

Regionální rozdělení distribučních oblastí plynu je následující:

  • RWE Gasnet – působnost ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji,
  • VČP Net – působnost v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a části kraje Vysočina,
  • JMP Net - působnost v Jihomoravském a Olomouckém kraji, části Zlínského kraje a kraje Vysočina,
  • SMP Net - působnost v Moravskoslezském kraji a části Zlínského kraje.
  • PP Distribuce - distribuce plynu na území Prahy
  • EoN Distribuce - distribuce plynu na území jižních Čech, původně zajišťována společností JČP

Distribuce plynu EoN

Z těchto spádových oblastí EoN zajišťuje distribuci plynu na území jižních Čech. Možná z tohoto důvodu je hlavní sídlo společnosti práve v Českých Budějovicích. Distribuce plynu u EoN je rozdělena na 7 okruhů [zdroj dat: Popis distribuční soustavy zemního plynu společnosti E.ON Distribuce, a.s.]:

1. Okruh  - zásobování VTL soustavy z PM Dub, Lodhéřov, Zvěrkovice, Kasejovice, Šebířov –
provozní tlak 1,8-2,45 MPa
2. Okruh - zásobování VTL soustavy z PM Žíšov – provozní tlak 1,8-2,1 MPa
3. Okruh - zásobování VTL soustavy z PM Velký Pěčín – provozní tlak 1,8-2,0 MPa
4. Okruh - pro obec Březí – provozní tlak 100 kPa
5. Okruh - pro obec Lnáře – provozní tlak 150 kPa
6. Okruh - pro obec Bělčice – provozní tlak 100 kPa
7. Okruh - pro obec Čečelovice a okolní obce – provozní tlak 300 kPa

Dodávku plynu EoN zajišťuje na celém území České republiky.